Irány a Felsőoktatás

nehéz helyzetű roma fiatalok továbbtanulását segítő információs weboldal

RISE - Roma Ifjúsági Segítő Egyesület

RISE

Polgár Alapítvány

Polgár Alapítvány

Roma Tehetségsegítő Tanács

RomaTehetség.hu
RomaTehetség.hu

tehetség életpálya nyilvántartó
és információs rendszer

Tehetségmentés
       ez a küldetésünk!

Megvalósítás

Az "Irány a Felsőoktatás" weboldal részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett NTP-FTH-15-0012 - Irány a Felsőoktatás című kutatás pályázati támogatásából valósult meg.

Beszámoló megtekintése itt...

pályázat logók

Beszámoló

SZAKMAI BESZÁMOLÓ AZ "AMIT TUDSZ, ADD TOVÁBB!" című
NTP-FTH-15-0012 PÁLYÁZATI PROGRAMRÓL

logok

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015-2016. évi cselekvési programja alapján pályázatot hirdetett a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatására. Alapítványunk (Polgár Alapítvány) "Amit tudsz, add tovább" című pályázata 1.227.000 Ft támogatást nyert el a fenti program keretében. Célunk, hogy a roma tehetség programunk www.romatehetseg.hu segítségével a felsőoktatásba már bejutott fiatal felnőtt tehetségeink átadják tapasztalataikat, tudásukat, élményeiket, javaslataikat azoknak a diákoknak, akik továbbtanulásra készülnek, de híján vannak a sajátélményű, praktikus információknak. Pályázati projektünk keretében kutatást végeztünk annak feltérképezésére, hogy milyen nehézségekkel kell számolniuk azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak, akik elsőgenerációs értelmiségiként kerülnek a felsőoktatásba. Továbbá a projekt keretében létrehoztunk egy információs felületet, mely egy helyen tartalmazza mindazt a tudást, amire szüksége lehet szegény/cigány tehetségeknek a felsőoktatásba bejutni és ott egyenlő eséllyel helyt is állni http://iranyafelsooktatas.romatehetseg.hu/. A Polgár Alapítvány partnere a Roma Ifjúsági Segítő Egyesület (RISE).


Fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását célozta jelen pályázati projekt. Célunk volt, hogy a tehetség programunk segítségével a felsőoktatásba már bejutott fiatal felnőttek átadják tapasztalataikat, tudásukat, élményeiket, javaslataikat azoknak a diákoknak, akik továbbtanulásra készülnek, de híján vannak a saját élményű, praktikus információknak. Pályázati projektünkben a kötelező elemek közül a műhely és témalabor kialakítását választottuk. Ez kiválóan alkalmas volt arra, hogy a tíz már a felsőoktatásban tanuló, halmozottan hátrányos helyzetű diák és az alapítvány szakembereinek együttműködésével kialakítsuk azt a módszertant és elemzési munkát, amely alkalmas volt arra, hogy a különböző helyekre bekerült diákok irányított kérdőívvel, esetleírásokkal és interjúkkal bemutassák fiatalabb társaiknak a felsőoktatásba kerülés útját, tanulmányaikat, a kollégiumi létet, a szociális hátrányok leküzdésére szolgáló ösztöndíjakat és általában a nehézségeiket és megküzdési stratégiáikat.
Az elkészült produktumok felkerültek a ide, a romatehetseg.hu weboldalára:
Tanulmány megtekintése... - pdf dokumentum


Tevékenységek a projektben

2015. december 23. - Előkészítő találkozó, ahová meghívást kaptak a Polgár Alapítvány mellett a Roma Ifjúsági Segítő Egyesület képviselői, az informatikai fejlesztést végrehajtó cég képviselője továbbá olyan fiatal felnőttek, akik életpályáját elemezni kívántuk.

2016. január 30. - Kérdőív elkészítése, interjú kérdések meghatározása, műhely - munkamegbeszélés a kérdőívezésbe bevont fiatalok részvételével. Cél volt a saját élményű hipotézis tényszerű igazolása, a kérdőív kialakításánál.

2016. február 13. - Informatikai fejlesztés kezdete itt, a http://iranyafelsooktatas/romatehetseg.hu oldalon

2016. március 18-19. - Kérdőívek feldolgozása, értékelése - témalabor ezen az alkalmon főleg a felsőoktatásban már tanuló fiatal felnőttek vettek részt, cél az volt, hogy a kérdőívek mentén megjeleníthető konkrét megállapításokra jussunk.

2016. április 23-24. - Esettanulmányok szerkesztése ? témalabor, cél volt a közlésre alkalmas a saját élményű, felsőoktatási tájékoztatásra alkalmas esetleírások.

2016. május 06-09. - Videós interjúk, műhely - irányított kérdések illetve beszélgetés, videóra rögzítés, feltöltés - műhelymunka, 10 mélyinterjú készült el, mely a diákok egész életútját bemutatja, fókuszban olyan kérdésekkel, amik a pályaválasztást, a továbbtanulást befolyásolhatták.

2016. június 15. - Összegzés, az elkészült anyag nyilvánossá tétele, a tapasztalatok levonása

Műhely és témalabor témák

Műhelyek:
  • A kutatási terület közös meghatározása, hipotézis meghatározása
  • Kérdőív elkészítése, interjú kérdések meghatározása, mik az objektív és szubjektív információ, interjúzás típusai, melyek illeszkednek leginkább a célcsoporthoz, a témához.

Témalaborok:
  • Kommunikációs csatornák, kommunikációs tréning
  • Videó dokumentáció készítés szabályai
  • Begyűjtött információk strukturálása, a statisztikai alapfogalmak, leggyakrabban elkövetett hibák

A kiegészítő tevékenység elvégzésével vált teljessé a pályázati projekt, tehát volt egy fő tevékenység, amikor a fiatal felnőttek egy csoportja kiválasztásra került és felkészült, továbbá elköteleződött a tanulmány elkészítése mellett, amire a műhelymunka és a témalaborok adtak lehetőséget. A kiegészítő tevékenység pedig (5. pontban bővebben) magának a tanulmánynak az elkészítése és publikálása volt.
A kiegészítő tevékenység a kutatáson alapuló tanulmány megírása volt, amit önállóan a bevont fiatalok a Roma Ifjúsági Segítő Egyeslet koordinációjában végeztek el, teammunkában. Tehát "Irány a felsőoktatás!" Kiegészítő tevékenység tanulmány készítése és közreadása volt. A tanulmány célja, hogy a fiatalok a hátrányaikra úgy tekinthessenek, mint erőforrásra, kiemelten a felsőoktatásba jutáskor. Cél a kortárscsoport ösztönzése a saját problémáik megoldásán keresztül a sorstársak segítésére. Nem csak tanulmány publikálása a cél, a cél bevezetni a fiatalokat az értelmiségi pályára, pl. megtanítani őket, mit jelent társadalmi témájú tanulmányt készíteni és milyen a megfelelően objektív következtetés ezzel együtt válik komplexé a projekt és így kapcsolódik a fő programelemhez.


A tanulmány készítésének szakmai programja:
  1. Ifjúsági szervezet (RISE) bevonása
  2. Interjú alanyok és kérdezők meghatározása - A kérdezők a főprogram minden elemében részt vesznek, míg az interjúalanyok jelen, kiegészítő tevékenység célcsoportja.
  3. Vezetett interjú, kérdőívezés, esettanulmányok szerkesztése
  4. Videointerjú készítés a publikációs csatornabővítés és médiamegjelenés céljából
  5. Információs felület kialakítása

A pályázatban elvégzett munka továbbvitelére ad lehetőséget itt, a http://iranyafelsooktatas.romatehetseg.hu/ lapon kialakított interaktív felület, ami reményeink szerint naprakész információkkal látja el az érdeklődőket egy, csupán 2016. első felére igaz tanulmány helyett. Így próbáljuk a kutatás adatgyűjtését némi automatizálás után naprakész információvá generálni.


logok
Sigma WebDirector pro by VLG Multimedia